Czwartek, 17 Kwietnia 2014, imieniny: Roberta, Patrycego2010-03-09

"Poradzom po ślunsku" czyli Bronisław Wątroba w "realu"

O tym, że Bronisław Wątroba jest jednym z najbardziej znanych wirtualnie mieszkańców Rudy Śląskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Twórczość "Notgelda" oparta na fraszkach pisanych po śląsku znana jest na wielu forach internetowych, szczególnie zaś rozkwitła na portalu Nasza-Klasa, gdzie Pan Bronisław prowadzi cieszące się ogromnym powodzeniem własne forum. My przekonaliśmy znanego "Pszociela ślunski godki" do ujawnienia się czytelnikom portalu TwojaRuda.pl - oczywiście po śląsku!

TwojaRuda.pl: Kim tak naprawdę jest Bronisław Wątroba?

Bronisław Wątroba: A dyć rudzianinem urodzonym na Laurasztrasie, kery łońskiego roku jako i nasze miasto fajrowoł swojego „Abrahama”. No, jest żech tako jak wiynkszość chopow we tym wieku, żyniaty, dzieciaty, a nawet glacaty, choć w tym łostatnim prawie przipodku niy mom pewności co do ty wiynkszości. Ja, cosik mie jednak wyrożnio, cosik czego na piyrszy blik niy widać – mom dusza kolekcjonera i rymopisa.

TR: Skąd wziął się „notgeld”?

BW: Notgeld to historyczny piniondz zastympczy – prawie take piniondze zbiyrom już łod dwudziestu rokow, a że niy lubia tego chować po szufladkach, to tyż wystowiom na Gornym Ślonsku, choć moja kolekcyjo obejmuje cołki Ślonzek – łod Katowic do Grinberga.
„Notgeld” to tyż czyńść mojego nicka pod kerym we 2003 roku zacznoł żech szkryflać fraszki i rymowanki ślonske na forach portalu „gazeta.pl”. Połny nick - „broneknotgeld”.
No i werci sie pedzieć, że „Notgeld” to najstarsze rudzke wyrożniynie, nadowane mieszkańcom Rudy Ślonski za to, że cołkym bezinteresownie dzielom sie abo służom jakimś swojim dobrym ze bliźniymu – nadowane wolontariuszom.

TR: Mówią o Panu „król rudzkich forów”, „cesarz naszej-klasy”. Wielu zachwyca się tym co Pan robi, a jednak niektórzy uważają Pana za spamera. Jak się Pan do tego odniesie?

BW: Ano, trza by chyba źdźybko pomedytować nad tym coch zbajstowoł nojsompiyrw we portalu „gazeta.pl”, a łostatnio we „naszy-klasie.pl”.
W łobu przipodkach ślonskom fraszkom staroł żech sie rozkulać rudzke fora, a przi tymu tyż szyroko promować ślonsko godka. Dziynki tymu te fora rozkwitły, a nawet sie rozmnożyły. Niy ma jednak leko szkryflać po ślonsku, a do tego jeszcze rymym. Zowdy znajdzie sie pora internetowych trolli kerym wszysko to bydzie wadzić. A że starołech sie promować ślonsko godka przez przeklejanie fraszek tymatycznych na insze fora kaj łone tyż sztimowały, to „łatka” spamera trolle drap mi przipły. No, w ty moji „karierze” spotykołech sie z publicznym wyzywaniym mie łod Saddamow, a nawet Hitlerow, czy „zdrajcow ślonskich”. Na porzondku dziynnym boły roztomajte łoszkliwości kerych tu nawet niy byda wymiynioł, dyć miały udowodniać to, że mom ipi.
Prowda jest jednak tyż tako, że prawie we portalu „naszo-klasa.pl” trefioł żech na partnerow we tym co robia i przez to łostatnio bardzi sie tego trzimia.


TR: Myślał Pan o wydaniu swojej twórczości? Były jakieś próby? Może coś się już udało?

BW: Hmm, medytuja nad tym trocha już łod poru rokow, jednak wcale niy tropia sie tym, że na razie niy ma na rynku jakiegoś tomika mojich fraszek. Publikuja ich przeca wiela we Internecie, som czytane i nikerym sie podobajom. We portalu „gazeta.pl” mom swoja „Ślonsko Ksiynga Świata” do kery kożdy kto chce może kuknońć – dyć to już richtig wiela.
A co do roztomatych koceptow, kere mi sie dziynki moji aktywności internetowy jakosik udowo zbajtlować, to choć pora moga tukej wymienić:
- nagroda „Notgelda”
- copołroczny „Zeflug Pszocieli Ślonski Fraszki i Rymowanki”
-Sowizdrzoła Konkurs Fraszki Ślonski
- odznaka „Pszociel Ślonski Godki”

TR: Jakie ma Pan plany na przyszłość?

BW: Zoleży mi terozki richtig fest na wartkim rozkulaniu i wypromowaniu sprawy nadowanio odznaki „Pszociel Ślonski Godki”. Wirtualia zamiynioły sie we realia dziynki wsparciu finasowymu ze strony ślonski diaspory i ustanowiyniu odznaki przez halymbske Koło Zwionzku Gornoślonskego. Prziszło to we najlepszym momyncie, coby i tako wspierać starania tych kerym sprawa zrownanio naszy godki ze kaszubskom richtig leży na sercu.
No, a że we portalu „naszo-klasa.pl” ciyngym sie cosik ciekowego i wożnego dlo ślonski duszy dzieje, to jak co roku klawiyra mojego komputera bydzie momentami gorko.
Co sie tyczy sprow kolekcjonerskich, to wystawa ślonskich notgeldow, ze kerom zamustrował żech na dwa roki we Muzeum Energetyki przi elektrowni „Łaziska”, zaś chca wysłać na pont po regionie. Niy darmo jest przeca na niyj taki wierszyk ( po polsku):

Wyruszyły z Halemby rzeki Odry szlakiem
W swą pielgrzymkę po Śląsku którego są znakiem
Notgeld śladem historii wartym przypomnienia
I zadumy nad czasem co tak wiele zmienia.TR: Co chciałby Pan przekazać od siebie czytelnikom portalu TwojaRuda?

BW: Jeronie, jak sie tak terozki to poskłodom, to zdo mi sie że nikerych moga zrazić abo jakosik wystrachać. Idzie mi ło to, że choć starom się bliźniym cosik łod siebie dać, to czasym łobrywom tyż za to po daklach. Niy chciołbych coby keryś pomyśloł , że niy werci sie być aktywnym wirtualnie i realnie, że za tym zowdy idzie yno jakosik utropa.
Tak przeca niy jest, bo jak udo sie cosik co prziłazi ciynżko, to tym bardzi nawet malutki sukces richtig poradzi cieszyć. Jo takich małych sukcesow we ty swoji aktywności obywatelski moga zrachować dość wiela i tego prawie chciołbych Czytelnikom tyż gorko winszować.
A na zakończynie mono chciołbych yno pedzieć cosik ze szlagieru Wojciecha Młynarskiego – „róbmy swoje”.

TR: Dziękujemy bardzo za rozmowę!

BW: Dziynkuja!


Przeczytaj także: Pszociele ślunski godki

Dodaj komentarz

zgłoś nadużycie Basia, Utworzony: 2010-03-19 00:06:57

Rym a Godka

My chcymy pamiyntać
ta nasza godka
Jak nóm prawioła
óma , ópa ,ciotka

Eli wszysko pódzie
we zapómniynie
Eli jak umrzymy
ze godki ciynie

Lata zakazu we
Szkołach godanio
Mówić uczono
Godka pomotlano

Czujesz ta Ślonskość
Ciyngym cosik robisz
Pamiyńć już niy ta
Dyć we godce zgobisz

Ciyngym spominosz
Jako kejsik godali
Wkłodosz to we rymy
A wszysko sie wali

Tropisz sie czy richtig
Skłodnie naszkryflałaś
Dyć tym rymom pszajesz
Przeca fest storałaś
-------------
Barbara Politaj

zgłoś nadużycie karlus z Rudy, Utworzony: 2010-03-18 20:45:52

 
Piykne ślonskie rymy
 
jeszcze wiyncy chcymy!
 
i czekomy na tomik z fraszkami
 
karlus z Rudy
 
 

zgłoś nadużycie gustlik, Utworzony: 2010-03-18 19:09:42

piyknie pozdrowiom
 
kłaniam sie nisko
 
i życza dalszy owocny twórczości
 
gustlik

zgłoś nadużycie wierny czytelnik, Utworzony: 2010-03-18 12:41:59

Jedna z fraszek pana Bronisława Wątroby
Take pszonie to niy pszonie

Komputer to je hercowa
Kery jo nawet niy lubia
Do mie to prawie harowa
Durś przi tym trocha sie gubia

Frela to nigdy niy bydzie
Cołkym tu pewiyn żech tego
Do gowy mi to niy przidzie
Niy widza w tym nic piyknego

Widza w tym yno narzyńdzie
Dzisioj poczebne kożdymu
Tam i tukej i wszyńdzie
Tak myśla sie po bożymu.
autor Bronisław Wątroba -------------------
kiedy pierwszy tomik fraszek?
Czekamy!
"wierny czytelnik"

zgłoś nadużycie rudzianka, Utworzony: 2010-03-17 20:32:28

Moje gratulacje , ślonsko fraszka wiyrchym !
+ dodaj swoją ocenę...
( 3.04 )      może być
 • KALENDARZ IMPREZ
   • << Kwiecień 2014 >>
    Pon Wto Śro Czw Pia Sob Nie
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30